بدون عنوان

در راه عشق به مسایل جسمی وجنسی زیاد توجه نکن بلکه فقط بدست اوردن روح و افکار مهم است چون با بدست اوردن روح جسم خودکار در اختیار توست ......(البرت جیمز)

/ 0 نظر / 10 بازدید