بدون عنوان

عشق نیرویی است که عاشق را به سوی معشوقش می کشاند و دوست داشتن جاذبه ا ی است در دوست که هر چند هم ازاو رو بر گرداند به رسم وفاداری باقی می ماند در دوست داشتن بوی خیانت به هیچ وجه به مشام نمیرسد ولی در عشق خیانت رابه وفور می توان یافت...

/ 0 نظر / 10 بازدید