فردا...

فردا روز دیگر است که بی تو بر عمر تلف شده خود افزودم همین روزها روز رفتن است و من طوری از خیال تو گم میشوم که انگار هرگز نبوده ام...ناراحت

/ 0 نظر / 10 بازدید