زندگی

زندگی...صهنه ی یکرنگی ماست    زندگی اب و گل و خورشید  است می درخشد از مه   نور بر سایه ما می فکند    زندگی یعنی ابر   گذرش در لهظه   چشم نمی افتد انگار به ان      زندگی بار صداست    سخنی با خود دارد اری      زندگی میگوید ... تعجیل مکن    زندگی میگوید اهسته برو    زندگی میگوید لبخند بزن       زندگی این جمله است         (  اب را گل نکنیم )       

/ 0 نظر / 11 بازدید