قطار

قطار می رود...

               تو می روی....

تمام ایستگاه می رود

و من چه ساده در کنار نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام...

/ 0 نظر / 12 بازدید