مثل

مثل یک درنای وحشی تا افق برواز کن قصه ای دیگر برای سرما ساز کن زندگی تکرار زخم کهنه ی دیروز نیست بالهای خسته ات را رو به فردا باز کن

/ 0 نظر / 9 بازدید