بدون عنوان

گفتم تو شیرین منی       گفتا تو فرهادی مگر        گفتم خرابت میشوم        گفتا تو ابادی مگر گفتم ندادی دل به من     گفتا تو جان دادی مگر      گفتم زکویت میروم       گفتا تو ازادی مگر گفتم فراموشم نکن       گفتا تو در یادی مگر...

/ 0 نظر / 12 بازدید