من نه عاشق هستم

من نه عاشق هستم و نه مهتاج نگاهی که بلغزد بر من من خودم هستم یک حس غریب که به صد عشقو هوس می ارزد من نه عاشق هستم نه دلداده به گیسوی بلند و نه الوده به افکار بلید من به دنبال نگاهی هستم که مرا از بس دیوانگیم میفهمد...

/ 0 نظر / 11 بازدید