بردباری

بردباری شرط لازم بری رسیدن به موفقیت است اگر شخصی به دنبال نتایج فوری باشد هرگز نمی تواند چیزی را به طور کامل بیاموزد (اریک فروم)

/ 0 نظر / 10 بازدید